Cenník

Privátna lekcia / Private lesson 1 hodina / 1 hour
(týždeň po-pia / week Mo-Fri)
1 hodina / 1 hour
(víkend, prázdniny / weekend, holidays)
2 hodiny / 2 hours
(týždeň po-pia / week Mo-Fri)
2 hodiny / 2 hours
(víkend, prázdniny / weekend, holidays)
1 osoba / 1 person 25 € 30 € 45 € 50 €
+ osoba / + person 15 € 15 € 20 € 20 €
Balíčky / Packages 5-krát / 5-times
1-hodinový / 1 hour 120 €  (5 hod/hours)
+ osoba / + person 35 € (5 hod/hours)
2-hodinový / 2 hours 220 € (10 hod/hours)
+ osoba / + person 65 € (10 hod/hours)
Sezónna karta / seasonal card Cena / price
vyberte si svojho inštruktora a jazdite s nami koľko chcete a kedy chcete /
choose your instructor and ride with us as much as you like whenever you want
INDIVIDUÁLNA CENA (v závislosti od dopytu) /
INDIVIDUAL PRICE (depends on demand)
Čas privátnych lekcií      
Krahule / Skalka 9:00 – 10:00 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00
Salamandra 8:30 – 9:30 11:30 – 12:30 14:30 – 15:30
Skupinová lekcia / Group lesson 2 hodiny / 2 hours
1 osoba / 1 person 25 €
Čas skupinových lekcií    
Krahule / Skalka 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Salamandra 9:30 – 11:30 12:30 – 14:30

UPOZORNENIE

SKUPINOVÚ lekciu je možné absolvovať len vo vyššie uvedených časoch. SKUPINOVÁ lekcia sa uskutoční len v prípade minimálneho počtu 2 osôb. V prípade ak skupinová lekcia vo vyššie uvedenom čase pozostáva z jedného klienta, považuje sa za PRIVÁTNU.
V rámci SKUPINOVEJ lekcie sú skupiny vytvárané na základe veku a úrovne klientov. Zodpovednosť za ich vytvorenie je výlučne na inštruktoroch SNOWSPORTS.
Minimálny rozsah SKUPINOVEJ lekcie sú 2 hodiny.